Therapeutenteam psychisch welzijn

Therapeutenteam Jeanet en LouiseIn ons dagelijks functioneren worden wij soms belemmerd door psychische klachten. Bij mensen met een beperking is dat vaak lastiger te onderkennen of te behandelen. Sherpa heeft de expertise in huis die daarbij kan helpen. In het therapeutenteam werken verschillende therapeuten, samen en aanvullend. Ieder met een eigen werkvorm zoals: praten, zingen, spelen, bewegen, aanraken, voelen, tekenen, kleien.

Centraal in elke therapie staat het contact. In vertrouwen kan men gevoelens en gedachten uiten en nieuw gedrag oefenen en ervaren. Een kleine verandering kan al veel opleveren. Wij betrekken zoveel mogelijk familie en begeleiders (‘het systeem’) bij de therapie. Afhankelijk van de vraag of het probleem, kiezen we de juiste therapie. De meerwaarde van het team zit in de samenwerking van de therapeuten en de verschillende werkvormen.

Therapie is bijvoorbeeld zinvol bij:

Specifieke problemen, bijvoorbeeld angst
Vastlopen in gedrag
Het meemaken van een heftige gebeurtenis
Het leren ‘verstaan’ van klachten

De therapievormen:

  • Psychotherapie: via praten en oefenen meer grip krijgen op probleem en leren omgaan met lastige situaties. 
  • Muziektherapie: via muziek gevoelens en emoties uiten, zonder taal. We experimenteren en improviseren met stem en muziekinstrumenten.
  • Psychomotore therapie: nieuwe ervaringen opdoen in denken en voelen, via bewegingen en oefeningen. 
  • Creatieve beeldende therapie: met creatieve materialen ervaart u of laat u zien wat er in u leeft. Een concreet beeld of plaatje maakt dat makkelijker en biedt u mogelijkheden tot verandering.
  • Haptotherapie: via aanraking en oefeningen (weer) in contact te komen. Anders leren omgaan met spanning, emoties en situaties.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sherpa Loket via sherpaloket@sherpa.org of bel 035 – 646 37 52