Autisme

Soms is er extra begeleiding nodig om zelfstandig te leven. Het autismeteam van Sherpa biedt begeleiding op diverse gebieden zoals wonen, werken, lichamelijk welzijn en het onderhouden van sociale contacten. De begeleiding is gericht op iedereen met een beperking in het autisme spectrum, variërend van een lage tot een hoge intelligentie.

Elke cliënt krijgt van Sherpa begeleiding op maat. Soms komen we wekelijks langs, bij anderen dagelijks. Samen kijken we naar de hulpvraag en gaan we op zoek naar de unieke kwaliteiten en krachten van de cliënt. Het netwerk wordt daar uiteraard ook bij betrokken.

De ambulante begeleiding van Sherpa is onder andere gericht op:

  • Vormgeven en planning huishouden.
  • Hulp bij de administratie.
  • Het leggen van sociale contacten.
  • Praktisch ondersteunend of sociaal emotioneel.
  • Begeleiding op het werk, school of een andere vorm van daginvulling.

Naast de ambulante begeleiding van Sherpa, is er ook de mogelijkheid om door te stromen naar een woonlocatie. Dat kan een woning van Sherpa zijn, maar er zijn ook twee ouderinitiatieven gericht op autisme. Een ouderinitiatief is een kleinschalige woonvorm, opgezet door ouders. Sherpa verzorgt daar de begeleiding van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Voor meer informatie, neem contact op met onze afdeling zorgbemiddeling via 035 – 64 63 752