Begeleiding op school

ambulant_kinderen

Er zijn kinderen in zowel het regulier onderwijs als in het speciaal (basis)onderwijs, die tijdelijk of structureel meer of andere ondersteuning nodig hebben dan de school normaal gesproken biedt.

Ondersteuning in de klas
Juist voor deze kinderen bieden wij ondersteuning aan op het gebied van persoonlijke verzorging, gedrag en sociale interactie. Iedere hulpvraag stemmen wij af op het individu en de klas, waardoor we zorg op maat leveren. Deze afstemming vindt plaats met ouders, de leerkracht(en), waar nodig met de gemeente en de medewerker(s) van het scholenteam.

De medewerkers van het scholenteam werken in de klas. Waar nodig vindt begeleiding ook plaats buiten de klas. De medewerker werkt nauw samen met de klassenteams en/of de leerkracht(en) om samen aan de opgestelde doelen te werken.

Sherpa draagt samen met de scholen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorg, goede begeleiding en passend onderwijs voor deze leerlingen, zodat zij optimaal van het onderwijs kunnen profiteren.