Begeleiding op school

ambulant_kinderenKinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking die de kinderopvang of het basisonderwijs bezoeken, kunnen begeleiding krijgen. Hetzelfde geldt voor de ouders en leerkrachten van deze kinderen. De begeleiders van Sherpa bieden een leerkracht tijdens de les extra handen en advies op maat. Met speltraining of in kleine groepjes wordt geoefend met het aanleren van sociale vaardigheden. Ook kunnen leerkrachten ondersteuning krijgen in het omgaan met kinderen met een achterstand of beperking. Video-observaties en werkplannen helpen daarbij.

De begeleiders van Sherpa draaien gedurende de observatieperiode mee op een groep en kijken vervolgens samen met ouders en de leerkracht welke behoefte aan begeleiding er bestaat. Vervolgens wordt met individuele of groepsbegeleiding gewerkt aan het verbeteren van specifieke vaardigheden. Tijdens evaluatiemomenten met ouders en de leerkracht wordt besproken hoe het gaat met het kind. Tot slot kan Sherpa ook ondersteunen bij het zoeken van aangepast materiaal, en bij het zoeken naar en benaderen van reguliere kinderopvang op school.