Gezinnenteam

-025  Sherpa 070613Het gezinnenteam biedt ondersteuning aan gezinnen waarbij het kind en/of de ouders een beperking heeft. De ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie. De medewerker van het gezinnenteam gaat in gesprek met ouders over de ondersteuningsvraag. Die kan liggen bij de ouders, bijvoorbeeld als er vragen zijn rondom de opvoeding of financiële problemen. De vraag kan ook bij het kind liggen, bijvoorbeeld over het aanleren van bepaalde vaardigheden in de thuissituatie.

Ook kijkt de medewerker samen met het gezin, wie er nog meer kunnen helpen. Denk daarbij aan mensen die dicht om gezin heen staan en mogelijk best wel een handje willen helpen.
Hiermee willen we ouders ondersteunen om met zo weinig mogelijk hulpverleners de eigen kracht van het gezin en het netwerk te benutten en te versterken.