(Lichte) verstandelijke beperking

-035  Sherpa0213-2_verkleindZelfstandig wonen en leven is voor iedereen belangrijk. Sherpa’s ambulante ondersteuning is erop gericht om mensen zo te begeleiden dat ze zelfstandig kunnen (blijven) wonen en deel kunnen nemen aan de samenleving. De aard van de ondersteuning verschilt per persoon.

Ondersteuning op maat
Als een cliënt zelfstandig woont, zij er veel zaken die hij of zij moet regelen. Samen met de cliënt kijken we naar de behoefte aan ondersteuning. Met een vaste begeleider worden hier afspraken over gemaakt. Deze afspraken leggen we vast in een persoonlijk ondersteuningsplan zodat helder is waaraan we gaan werken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iemand met plezier en minder zorgen zelfstandig woont. Daarvoor kan ook gebruik gemaakt worden van een steunpunt in de regio, zoals Steunpunt Kerkelanden of Steunpunt Schoolstraat. Voor meer informatie over steunpunten, zie locaties.

De ondersteuning van Sherpa is onder andere gericht op:

  • Het structureren en organiseren van het huishouden
  • Bemiddeling bij schuldhulpverlening
  • Bespreken van moeilijke situaties 
  • Hulp bij de administratie en post
  • Samen afspraken maken bij instanties, ander hulpverleners, werk
  • Het verwerken van en omgaan met de gevolgen van de beperking
  • Uitleg van wetten regelgeving die voor u belangrijk kunnen zijn
  • Vaardigheden trainen die nodig zijn om zelfstandiger te worden op huishoudelijk gebied, hygiëne, lichaamsverzorging, sociale vaardigheden etc.

Voor wie?
Ambulante ondersteuning is bestemd voor (jong) volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking of autisme. Om in aanmerking te komen voor ambulante ondersteuning heeft u een passende indicatie nodig.