Activiteitencentrum Jan Ligthart in Bussum

In het centrum van Bussum, naast de Koepelkerk ligt het Activiteitencentrum Jan Ligthart. Sherpa biedt hier gespecialiseerde ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel en/of een lichamelijke beperking. Naast het activiteitencentrum is er een Afasiecentrum en een NAH Pluspunt in het pand aanwezig.

Activiteiten
Op het Jan Ligthart wordt gewerkt met een vast rooster en een uitgebreid activiteitenaanbod. In samenspraak met de cliënt wordt gekeken welke wensen en doelen er zijn en welke activiteit het beste aansluit bij die vraag. De aangeboden activiteiten zijn gericht op beweging & ontspanning, educatie & ontwikkeling en kunst & creatieve vorming. Er wordt ondersteuning geboden door vaste medewerkers die gespecialiseerd zijn in het werken met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. De medewerkers zijn tevens gediplomeerd om verpleegkundige handelingen te verrichten.

Doelgroep
De leeftijd van de cliënten is 18 jaar of ouder.  De cliënten op het Jan Ligthart hebben een redelijke mate van zelfstandigheid.
Ongeveer 75% van de cliënten op het Jan Ligthart heeft niet-aangeboren hersenletsel. Er zijn activiteiten speciaal op deze doelgroep afgestemd. Er wordt rekening gehouden met de groepsgrootte en er wordt structuur gebracht in het dagelijks ritme. Het Jan Ligthart biedt een rustige omgeving zodat prikkels beperkt blijven.

Locatie
Het Jan Ligthart heeft twee verdiepingen, is voorzien van lift en is rolstoeltoegankelijk. Er is een royale buitenruimte met gezellige terrassen en zitjes. Er is een rustruimte aanwezig waar de mogelijkheid is om tussen de middag gebruik van te maken. Er zijn medewerkers aanwezig voor de persoonlijke verzorging. Deze medewerkers zijn heel bekwaam om de voorkomende verpleegkundige handelingen te verrichten.

In het gebouw is een Afasiecentrum. Op de dinsdag en donderdagochtend worden hier een trainingen gegeven onder begeleiding van een afasietherapeut en enkele vaste vrijwilligers.

Daarnaast is er een NAH pluspunt. Hier worden thema-avonden georganiseerd, zijn er lotgenotencontactgroepen, worden cursussen NAH gegeven voor mantelzorgers en is er elke donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur een gratis inloopochtend, waar iedereen terecht kan voor advies of informatie over NAH.

Elke zondag is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten op de ‘zondagNAHmiddag’. Van 16.00 uur tot 20.00 uur wordt er samen gekookt, gegeten, een spelletje gespeeld of een praatje gemaakt. Introducees zijn welkom tegen een kleine vergoeding voor het mee-eten. Voor deze locatie heeft men een indicatie BGGRP / BHGRP nodig, grondslag VG/LG/GGZ-C.

Het Activiteitencentrum Jan Ligthart vindt u aan de Brinklaan 36A in Bussum en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.30 uur tot 16.00 uur.

 

NB: vanaf 1 januari 2015 zal het Activiteitencentrum Jan Ligthart doorgaan als één van de vijf basislocaties. Meer informatie leest u hier.